Van de Bestuurstafel

Van de Bestuurstafel

26 februari 2021 9:45


Nieuws van het Bestuur.....

Beste Sportvrienden,

Hier weer wat nieuws van de Bestuurstafel.. Indien jullie hierover vragen hebben of opmerkingen, kunnen jullie een reactie sturen naar voorzitter@wieldrecht.nl. Gezorgd wordt, dat jullie spoedig een antwoord ontvangen. Deze vragen en antwoorden zullen ook op de website gepubliceerd worden.

Zoals jullie weten had de Algemene Ledenvergadering in november 2020 gehouden moeten worden. Maar door de Corona en de daarbij horende maatregelen kon dat niet. Natuurlijk hopen we, dat door versoepeling van de maatregelen, deze alsnog dit seizoen gehouden kan worden. Indien dat (nog) niet mogelijk is, vragen wij uitstel tot november 2021. Dan staat er weer een reguliere vergadering op de rol.
Maar dat heeft wel een aantal consequenties:

  • De voorzitter had zijn periode van 3 jaar er op zitten en, omdat hij zich herkiesbaar wilde stellen, opnieuw in stemming gebracht moeten worden of hij nog 3 jaar door mocht gaan. Voorstel is dan ook, dat deze stemronde zo spoedig mogelijk wanneer dat mogelijk is, gaat gebeuren.

  • Er heeft geen goedkeuring over de financiële administratie van het seizoen 2019/2020 aan de penningmeester gegeven kunnen worden. Ook dat zal in de eerst mogelijke vergadering gevraagd gaan worden.

  • We hadden jullie beloofd met een overzicht te komen over de uitgaven die we (zonder en met lening) tot nu toe hebben gemaakt. Dat ligt klaar en zal ook, zoals eerder gezegd, in de eerstvolgende vergadering aan jullie getoond worden. Het aanvragen van een nieuwe lening, wat besproken is in de ALV in november 2019, vonden we gezien de huidige situatie niet verantwoord en hebben we uitgesteld. Wel hebben we als bestuur besloten een aantal werkzaamheden, die op de rol stonden “nog te doen”, in fases uit te voeren, m.n. het schilderwerk in de kantine daar waar het kan. Ook krijgt de gang boven en de bestuurskamer een opknapbeurt. Alle werkzaamheden zijn financieel verantwoord.

  • Zoals jullie al weten heeft jeugdvoorzitter Ron Horsten aangegeven na dit seizoen te stoppen. In Martijn Otten hebben we inmiddels een waardige vervanger gevonden. Hij zal vanaf heden ingewerkt worden door Ron en gaat per 1-4-2021 geruisloos zijn taken en werkzaamheden overnemen. Ook hiervoor hadden we jullie toestemming willen vragen, maar ik ga er van uit, dat dit geen probleem oplevert.


Verder willen wij jullie bedanken voor het vertrouwen in de club, tot op heden hebben wij geen berichten ontvangen van leden die hun lidmaatschap opzeggen, dit in tegenstelling tot andere verenigingen. Ook spreken wij de wens uit jullie allen spoedig in goede gezondheid weer op de club te zien.

Het Bestuur.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!