Hervatten Jeugdtrainingen

Hervatten Jeugdtrainingen

Dit bericht is nog in ontwikkeling. Alles wat hier vermeld staat is waar, maar mogelijk nog niet volledig. Lees het hele bericht (klik ook de balken hieronder) aandachtig door voordat je vragen stelt.

Als er een update op het plan heeft plaatsgevonden, vermelden we dat op de website, trainers krijgen indivdueel bericht

Wieldrecht hervat de jeugdtrainingen per 11 mei 2020 en houdt zich strikt aan de door de NOC-NSF / VSG en KNVB gemaakte protocollen en de door de Gemeente goedgekeurde Plan van Aanpak van Wieldrecht.
Wieldrecht, dus alle sporters, trainers en overige vrijwilligers, steunt en helpt zonodig de bevoegde handhavers. 

Alleen de jeugdteams die vermeld staan in het bij dit bericht behorende trainingsschema mogen trainen. Alleen op de velden en tijden die in dat schema bij het betreffende team staan vermeld. Voor alle andere sporters blijft de lockdown tot nader order van kracht. Het clubgebouw blijft tot nader order gesloten. En voor iedereen die komt trainen geldt:

 • Luister en volg de aanwijzigingen van je trainer.
 • Houd je altijd aan het protocol, zo niet ben je niet meer welkom.

 

Het plan reikt op dit moment tot en met 11 juni 2020. Zodra dit zich aandient zal Wieldrecht nieuws verstrekken over de periode na 11 juni 2020. 

Contactpersoon namens v.v. Wieldrecht voor de gemeente is Ron Horsten (jeugdvoorzitter - 06-20570749 / jeugdvoorzitter@wieldrecht.nl)

De kaart van het Wieldrecht complex, zie hieronder,  bevat handgeschreven opmerkingen over de belangrijkste locaties buiten de trainingsvelden.

Sportcomplex_v.v._Wieldrecht_zoom.jpg

 • Uitvoering conform de meest recente maatregelen overheid en protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar van NOC*NSF / VSG van april 2020. Zie de kopeling naar de betreffende website. De KNVB heeft voor iedere doelgroep een protocol gepubliceerd. Die protocollen zijn alle in onze aanpak verwerkt.
 • Veilig sporten zonder gezondheidrisico’s. Veiligheid en gezondheid boven alles!
 • Gebruik je gezonde verstand en verpest het niet voor anderen.
 • Niemand is verplicht deel te nemen! Randvoorwaarde is dat er wel voldoende trainers zijn.
 • Volwassenen die behoren tot de risicogroepen of met gezondheidsklachten mogen niet naar v.v. Wieldrecht komen en dus ook geen training geven.
 • We doen dit samen en niet houden aan afspraken betekent einde training van dat team of algehele einde trainingen voor dit seizoen.
 • Ruimte tussen trainingsblokken is 15 minuten t/m O13 (t/m 12 jaar) en minimaal 30 minuten vanaf O14 (vanaf 13 jaar en ouder).
 • Trainingsvormen KNVB door trainers te bepalen. De KNVB heeft deze op 28 april 2020 op haar website gepubliceerd met praktische en verantwoorde tips voor trainers, bv het aantal spelers dat op het veld mag en hoe men veilig met de bal en andere materialen kan omgaan. Deze trainingsvormen en tips volgt v.v. Wieldrecht zo veel als praktisch mogelijk is. Zie de Trainingsvormen KNVB voor jeugd (mei 2020)
 • Geleidelijke opbouw d.w.z. voorzichtig met wenden, keren en sprinten (veilig sporten en gezond verstand gebruiken).
 • Spelers van 13 t/m 18 jaar houden 1,5 meter afstand van elkaar, t/m 12 jaar is deze verplichting er niet.
 • Geen ouders welkom na toegangshekken trainingkunstgrasvelden 2 en 3 (veld 1 en 4 zijn niet beschikbaar i.v.m. onderhoud) en dus niet kijken langs de zijlijnen op de velden.
 • Toegangshek naar fietsenstalling en clubgebouw is dicht. De fietsen van sportende jeugd kunnen op de parkeerplaats na het toegangshek naar de kunstgrasvelden geplaatst worden. Kantine, kleedkamers, toiletten en douches zijn niet toegankelijk. Clubgbouw is afgesloten.-
 • In tegenstelling tot wat in het protocol verantwoord sporten staat geeft v.v. Wieldrecht de voorkeur aan de trainingen alleen open te stellen voor de eigen leden i.v.m. de grootte van het aantal sportende eigen leden, de uitvoerbaarheid en uit voorzichtigheid. De “enkeling” zullen wij niet wegsturen, deze verantwoordelijkheid ligt ook bij de trainers.
 • Niet komen als je ziek of verkouden bent, koorts hebt of een gezinslid koorts heeft of positief getest is op het coronavirus (COVID-19).
 • Het protocol nu is in ieder geval van toepassing t/m de laatste training op donderdag 11-06-2020.
 • Gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening.
 1. De jeugdvoorzitter, Ron Horsten, instrueert de trainers in de eerste week voor de eerste trainingen over de wijze waarop ze op een verantwoordelijke en veilige manier trainingen kunnen uitvoeren en hoe ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag.
 2. Hij zal benadrukken dat de gemeente duidelijk heeft aangegeven dat v.v. Wieldrecht ook haar eigen verantwoordelijkheid heeft om te handhaven. Hij zal als handhaver namens v.v. Wieldrecht, voor alle doelgroepen, streng (laten) optreden indien protocollen of maatregelen niet worden nageleefd.
 3. v.v. Wieldrecht inventariseert en evalueert, vanaf 15 mei 2020, wekelijks de bevindingen van de doelgroepen en communiceert deze bevindingen met de doelgroepen en gemeente.
 4. De communicatie van de Wieldrecht-plannen en -maatregelen vindt plaats via de Wieldrecht website en andere social media, top-down vanuit bestuur. Verwijzing naar standaard richtlijnen vindt plaats waar dat gewenst is.
 • Lees eerst de bijlage voor de loop- en aanrijroutes.
 • De jeugdvoorzitter opent het toegangshek naar veld 2 en 3.
 • Reis alleen of kom met één persoon uit je huishouden.
 • We hebben twee Kiss & Rideplekken (zie blijlage;  P Wittenstein en P Smitsweg).
 • Parkeerplaats achter toegangshek trainingsveld is verboden terrein voor ouders en begeleiders. Brengen te voet tot aan toegangshek trainingsvelden is wel toegestaan.
 • Fietsen van sportende jeugdleden moeten op P na toeganghek geplaatst worden.
 • Breng de kinderen zo kort mogelijk voor training (5-10 minuten) en haal ze direct na training op, vertrek ook meteen.
 • Kinderen O13 en jonger kunnen in de aangewezen vakken wachten op ouders.
 • Samenscholingen zijn niet toestaan; de trainers zien hier op toe en handhaven.
 • Iedereen dient de door pionnen, afzettingen en linten aangegeven looproutes, van en naar velden 2, 3A en 3B, te volgen.
 • Posters met de spelregels van NOC*NSF / VSG zullen op het toegangshek naar de trainingsvelden en op het (afgesloten) toegangshek naar het clubgebouw hangen.
 • Zo min mogelijk materialen gebruiken (ballen) en deze materialen worden door v.v. Wieldrecht verzorgd (vooraf overleg wat nodig is) en op het veld neergelegd. Na de training desinfecteren en meenemen door trainers.
 • Hesjes zijn niet toegestaan bij de trainingen.
 • Geen kleine versleepbare stalen doeltjes.
 • Genoeg papieren handdoekjes en schoonmaakmaterialen voor na de training aanwezig.
 • Zie de kop algemeen voor de aanduiding van de velden.
 • Ieder team traint één keer per week.
 • Leeftijd is bepalend, voor alle spelers 13 jaar en ouder geldt de 1 1/2 meter afstand.
 • Op donderdag 21 mei 2020 (hemelvaartsdag)  en maandag 1 juni 2020 zijn er geen trainingen.
 • De zaterdagen zijn gereserveerd voor het bepalen van de selectieteams voor komend seizoen.
 • JO19-1 traint niet.

 

maandag dinsdag
Team Tijd Veld Team Tijd Veld
JO10-1 17.15 - 18.00 3 JO13-1 18.15 - 19.00 3
JO10-2 17.15 - 18.00 3 MO 9-1 17.00 - 17.45 3B
JO10-3 17.15 - 18.00 3 MO13-1 17.00 - 17.45 3A
JO10-4 17.15 - 18.00 3 MO13-2 17.00 - 17.45 2
JO11-1 18.15 - 19.00 3B
JO11-2 18.15 - 19.00 3B
JO12-1 17.15 - 18.00 2
JO13-2 18.15 - 19.00 3A
JO14-1 19.30 - 20.15 2
JO15-2 19.30 - 20.15 3
JO17-2 19.30 - 20.15 3

 

woensdag donderdag
Team Tijd Veld Team Tijd Veld
JO 7-1 17.15 - 18.00 3A JO 9-1 17.00 - 17.45 3
JO 7-2 17.15 - 18.00 3A JO 9-2 17.00 - 17.45 3
JO 7-3 17.15 - 18.00 3A JO 9-3 17.00 - 17.45 3
JO 7-4 17.15 - 18.00 3A JO 9-4 17.00 - 17.45 3
JO 8-1 17.15 - 18.00 2 JO 15-1 18.15 - 19.15 3
JO 8-2 17.15 - 18.00 2 MO 15-1 19.15 - 20.00 2
JO 8-3 17.15 - 18.00 3B MO 15-2 18.15 - 19.00 2
JO 8-4 17.15 - 18.00 3B
JO 17-1 19.15 - 20.15 3
JO 19-2 19.15 - 20.00 2

 

 

 • Thuis plassen en je handen wassen voor je naar de training komt en ga thuis na de training onder de douche. Desinfectiezuil is besteld om ook direct na de training de handen te kunnen wassen. Gezien de korte trainingen blijven de WC’s gesloten ook met het oog op waarborgen hygiëne. Alleen in geval van hoge nood kan hier van afgeweken worden.
 • Neem zo weinig mogelijk mee naar de training, eventueel wel je bidon met naam, geen eten.
 • Houd je aan de door de overheid aangegeven maatregelen, RIVM richtlijnen, zoals bv hoesten in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Blessures zijn haast niet te voorkomen. Bij de jongste categorie mag speler geholpen worden en vanaf 13 jaar wordt direct één van de ouders ingeschakeld, zodat de speler opgehaald kan worden. AED en EHBO zijn bereikbaar via coronacoördinator/-verantwoordelijke.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!