Cookie beleid Wieldrecht

De website van Wieldrecht is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Datum laatste aanpassing:  3 maart 2019


Tijdens uw bezoek aan deze website kan v.v. Wieldrecht meerdere persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Zie de website van de Autoriteit Persoonsgevens voor een nadere omschrijving van persoonsgegegvens. De v.v. Wieldrecht zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze Privacy Verklaring omschreven doelen en alles in het werk stellen om deze persoonsgegevens te beschermen. Deze Privacy Verklaring bevat informatie over de doelen die v.v. Wieldrecht bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

De v.v. Wieldrecht verzamelt en verwerkt gegevens over leden en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om verenigingsactiviteiten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over verenigingsactiviteiten en wijzigingen in de functionaliteit van de website (tenzij u aangegeven heeft dat v.v. Wieldrecht u niet actief mag benaderen voor informatie over vereniginsactiviteiten; in dat geval dient u zelf de benodigde gegevens te verzamelen).
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Indien u gebruik maakt van de website van v.v. Wieldrecht, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. De v.v. Wieldrecht verwerkt deze gegevens:

  • teneinde deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website;
  • teneinde u nadere informatie aangaande de activitieiten van v.v. Wieldrecht toe te kunnen sturen, hetzij per post of per e-mail en de activiteiten van v.v. Wieldrecht, al dan niet via deze website, te optimaliseren;
  • teneinde u naslagmateriaal of andere publicaties van v.v. Wieldrecht toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail;

De v.v. Wieldrecht verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

Omdat wij een sportvereniging zijn, zijn veel gegevens die wij tot onze beschikking hebben van onze leden, herleidbaar zijn tot een persoon. De meest voor de hand liggende persoonsgegevens van onze leden zijn: naam, adres en woonplaats. Maar ook teamfoto's, sportfoto's en sportprestaties zijn persoonsgegevens in de zin van de Algemen Verordening Gegevensbescherming. Teamfoto’s en sportfoto’s vallen uiteraard ook onder persoonsgegevens in de zin van de AVG. 

Nieuwe leden
We vragen nieuwe leden bij hun inschrijving expliciet toestemming voor het publiceren van foto's met hun afbeeelding, voor zover in het kader van verenigingsactiviteiten of wettelijke regels van belang. Voor personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben vragen we toestemmingvan één van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger.. Het niet verstrekken van die toestemming of het intrekken daarvan behoort ook tot de mogelijkheden, maar kan er toe leiden dat het bestuur deelname aan verenigingsactiviteiten verbiedt. 

Bestaande ledem
Voor leden die op 1 maart 2019 al ingeschreven waren zullen we vanaf 1 maart 2019 per individu de benodigde toestemming vragen.

Niet-leden
Het is ondoenlijk om voor letterlijk elke foto die op de website van Wieldrecht komt te staan, bij bijvoorbeeld wedstrijdverslagen, toestemming te vragen aan die desbetreffende persoon. Voor niet-leden beschouwen we het betreden van het Wieldrecht-complex als expliciete toestemming om foto's met afbeeldingen van de betreffende persoon te publiceren, overigens zonder de vermelding van persoonsgegevens anders dan (in voorkomende gevallen) de naam..

Algemeen

Wij gebruiken kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op uw harde schijf worden geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door u te gebruiken. Als u onze website toestaat een cookie op uw harde schijf te laten plaatsen, kunt u deze verwijderen na beëindiging van uw bezoek aan onze website.

Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft v.v. Wieldrecht de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan v.v. Wieldrecht’s webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

 Type cookies

Session cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende het bezoek aan de website. Na het verlaten van de website wordt de cookie gewist.

Persistent cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende maar ook na het bezoek aan de website.

Performance cookies: deze verzamelen informatie rond uw gebruik van de website, zoals de webpagina’s die je bezocht hebt en eventuele foutmeldingen; deze cookies verzamelen niet informatie die naar een individu herleidbaar is – de verzamelde informatie van alle gebruikers wordt bij elkaar gevoegd en is anoniem. Dit type cookie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Functionality cookies: deze maken het voor de website mogelijk om vast te leggen welke keuzes u binnen de website hebt gemaakt, of zorgen ervoor dat speciale opties mogelijk worden (zoals commentaar geven op de website via een blog).

Gebruik van cookies op wieldrecht.nl: In het schema staan de cookies zoals deze op de website(s) van v.v. Wieldrecht worden gebruikt.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van cookies op de harde schijf van uw computer met de genoemde doelen en tijdsduur. Zie overzicht cookies gebruik.

Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw gebruikersnaam en uw e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat v.v. Wieldrecht voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

De v.v. Wieldrecht vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit voor de uitvoering van de verenigingsactiviteiten  wettelijk verplicht is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, lichamelijke of geestelijke gezondheid, of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens via de website te verstrekken, maar dit via een persoonlijk informatiekanaal te doen. Als u dat niettemin, om welke reden ook, toch wilt doen, gaan wij ervan uit dat u v.v. Wieldrecht uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te verwerken en wordt u op de webpagina waarop u deze bijzondere persoonsgegevens kunt achterlaten, verzocht middels het aanklikken van een button uw toestemming aan ons kenbaar te maken.

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om performance analyses uit te voeren. 

Hoewel de meeste openbare documenten in de vorm van downloads worden aangeboden, bestaat ook de mogelijkheid om online, telefonisch of per brief (bestelformulier) documenten en andere materialen bij v.v. Wieldrecht aan te vragen. Wij gebruiken de gevraagde bestelgegevens  om verzending en betaling zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Uw persoonsgegevens zullen door v.v. Wieldrecht vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

  • v.v. Wieldrecht hiertoe wettelijk of conctractueel verplicht is (bijvoorbeeld KNVB, SportlinkClub.nl);
  • u daar expliciet om vraagt;
  • dit nodig is om aan u documenten of andere materialen toe te kunnen sturen;

De onder de eerste bullet van de hiervoor vermelde lijst vermelde organisaties heben elk hun eigen EU-GDPR (AVG)-compliant privacy beleid. De website van v.v. Wieldrecht wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

De v.v. Wieldrecht begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Omdat veel van onze leden de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt verzoeken wij de ouders en verzorgers te waken om geen informatie over kinderen jonger dan zestien via onze website te delen, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke activiteit binnen onze vereniging.

De v.v. Wieldrecht heeft links naar websites van derden opgenomen. Als u via zo'n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat de Privacy Verklaring van v.v. Wieldrecht daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. De v.v. Wieldrecht is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om de Privacy Verklaring van de betreffende websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

De site van v.v. Wieldrecht kan functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via social media, zoals onder andere Facebook en Twitter. Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de v.v. Wieldrecht website. Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy policies van die social media toepassingen. De v.v. Wieldrecht heeft geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen. Daarnaast kan de v.v. Wieldrecht website gebruik maken van blogs, fora, crowd-sourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, over wie wij weinig of geen invloed hebben. 

De v.v. Wieldrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de website van v.v. Wieldrecht, niet te verplichten u te laten registreren. Het kan echter voorkomen dat u wordt verzocht zich te registeren om een persoonlijke gebruikerscode en een persoonlijk wachtwoord te ontvangen, bijvoorbeeld om toegang te verkrijgen tot bepaalde delen van de website of om toegang te kunnen verkrijgen tot bepaalde teamgegevens, tot gegevens van vertrouwelijke aard of tot gepatenteerde gegevens.

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die v.v. Wieldrecht van u verwerkt. Voor het wijzigen, overdragen of aanvullen van uw persoonsgegevens dient de eventuele aanmeldingsprocedure of registratieprocedure opnieuw te worden doorlopen. De v.v. Wieldrecht streeft er naar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren. Op uw verzoek zal v.v. Wieldrecht, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

De v.v. Wieldrecht aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. De v.v. Wieldrecht aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal v.v. Wieldrecht, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker, ontvangen.

De v.v. Wieldrecht heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle leden van v.v. Wieldrecht dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde functionarissen van v.v. Wieldrecht, en deze functionarissen hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan vv Wieldrecht via de website heeft doorgegeven of verzoeken om informatie te laten verwijderen of over te dragen, kunt u richten aan de Functionaris Gegevensbescherming per  email (aan: [email protected]) (Per gewone post: v.v. Wieldrecht, Postbus 8146, 3100 CC  Dordrecht) 

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel (Deze instructie is vooralsnog niet van toepassing).

U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen indien u van mening bent dat handelingen van v.v. Wieldrecht aanleiding geven tot een dergelijke klacht.

De v.v. Wieldrecht behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring ten allen tijde te wijzigen of aan te passen. De datum van de laatste wijziging is aan het begin van deze Privacy Verklaring Internet vermeld. Om u op de hoogte te houden worden wijzigingen in deze Privacy Verklaring Internet minstens twee weken lang op een opvallende plaats op onze website www.wieldrecht.nl aangegeven.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!